Loučení s odcházejícími páťáky

Loučení s odcházejícími páťáky
26. 06. 2022

V neděli 26. 6. jsme se ve třídě rozhodli udělat rozlučkový "piknik" s našimi čtyřmi spolužačkami, které nás opouštějí a přecházejí na víceleté Gymnázium Dr. Emila Holuba do Holic.

Zároveň to bylo i "rozloučení" s naším p. uč. třídním Jaroslavem Voclem, kterého od září vystřídá p. uč. Jana Sevránková, kterou jsme v páté třídě měli na výtvarku. Pikniku se zúčastnili oba a také p. asistentka Iveta Bartošová.

Hráli jsme různé hry, jejichž vítězové získali malé ocenění. Skákali jsme na skákacím hradu a osvěžovali se pod zahradním rozstřikovačem, za což moc děkujeme tatínkovi p. Pavlovi Herbstovi.

Za "pořadatele": Alžběta Kubínová, Eliška Kaplanová, Ema Schmeiserová, Míša Kremličková
Jedna z odcházejících dívek (Natálie Veselá) doma vyrobila vlastnoručně nakreslené "třídní tablo", se kterým se holky vyfotily ve třídě a také s některými svými spolužáky a spolužačkami.

Fotografie tyto dívky i třídní učitel a paní asistentka mají vytištěné a zalaminované jako "dárek" na rozloučenou.

Mgr. Jana Sevránková, budoucí třídní učitelka

Vv 5. holkám (formát .pdf)