Kontakt


Oficiální název: Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Michálková

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jaroslava Balášová

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Balášová

Vedoucí vychovatelka: Daša Vachová

Ekonomka: Marcela Černá

Vedoucí školní jídelny: Michaela Synková

Školník: Petr Pamánek

 

Adresa: 533 71, Dolní Roveň 200 (mapa)

Odloučené pracoviště: 533 71, Horní Roveň 76 (mapa)

 

Datová schránka: f8aqtvk

IČO: 00191086

Důležité telefony:

466 688 177 - Dolní Roveň 200 - kancelář

607 040 650 - Dolní Roveň 200 - sborovna (5. - 9. roč.)

607 040 651 - Horní Roveň 76 - sborovna (1. - 4. roč.)

 

Kontakty na jednotlivé učitele a další zaměstnance školy naleznete v samostatném přehledu.

 

Napište nám