Žákovský parlament pro školní rok 2020/2021

Složení

PŘEDSEDA/PŘEDSEDKYNĚ: Kateřina Jelínková

MÍSTOPŘEDSEDA: Zuzana Švandová

DALŠÍ ČLENOVÉ:

V. A tř. Barbora Kuchyňková, Anežka Petrusová

V. B tř. Adéla Čermáková, Antonín Jedlička

VI. tř. Adéla Bezdíčková, Michal Netík (nástěnkáři)

VII. tř. Šarlota Kubínová, Terezie Kyllarová

VIII. A tř. Lukáš Jedlička, Natálie Kočová

VIII. B tř. Veronika Čermáková, Zuzana Švandová

IX. tř. Kateřina Jelínková, Jakub Teplý

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu

Měsíc

Akce

Září

Úvodní schůzka
Volby
Plán práce

Říjen

Dýňová soutěž
Halloween

Listopad

Příprava aktivit do projektu Vánoce, Sbírka pro zvířecí mazlíčky

Prosinec

Spolupráce s malou školou-vánoční dílny, Vánoce na velké škole

Leden

Útulek - vyhlášení sbírky
Zhodnocení činnosti za 1. pololetí, charitativní sbírka Život dětem

Únor

Turnaj v šachách, dámě, člověče nezlob se, piškvorky - dle zájmu
Karneval na malé škole - pomoc s organizací, soutěže
Ukončení sbírky pro útulek , návštěva útulku

Březen

Stolní fotbálek

Duben

Projekt Velikonoce, Apríl - Den bláznivých účesů

Květen

Sportovní odpoledne

Červen

Výlet ŽP

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu

Zpráva z 1. schůzky ŽP 

Zpráva z 2. schůzky ŽP 

Zpráva z 3. schůzky ŽP

Všechny dokumenty jsou ve formátu .pdf).