Lyžařský výcvikový kurz 2024

LVK 2024 proběhne ve školním roce 2023/2024 v termínu 11. – 16. 2. 2024 ve ski areálu Ski Family Dolní Dvůr. Ubytování je zajištěno v penzionu U Zvonu, který se nachází hned vedle ski areálu.

Na základě zjištěných cen byla stanovena záloha 6 100 Kč. SRPD přispěje žákům 7. ročníku, kteří nečerpali příspěvek na LVK v minulém roce, na LVK částkou 500 Kč. Tito žáci budou platit zálohu 5 600 Kč. Z této zálohy se bude platit doprava, ubytování, stravování a vleky. Vyúčtování bude provedeno po návratu.

LVK je určen pro žáky 6., 7., 8. a 9. ročníku. Kapacita LVK je 45 žáků. Přednostně budou místa obsazena žáky 7. a 8. ročníku. Výběr bude uskutečněn na základě odevzdané závazné přihlášky, kterou žáci obdrží ve škole.

Platby budou zákonní zástupci provádět do 30. 11. 2023 do školní pokladny.

Sjezdové lyže nebo snowboard (případně obojí) musí mít každý účastník vlastní.

Upozorňujeme rodiče, že LVK se nebudou moci zúčastnit žáci s výchovnými a prospěchovými problémy, a to i v případě, že by rodiče již zálohu za žáka uhradili (peníze se jim vrátí na účet).

Všechny další potřebné informace a formuláře naleznete zde.