Projekty

V současnosti z hlediska využití je pro nás nejdůležitější Operační program Jan Amos Komenský Šablony I.

Prostředky z Národního plánu obnovy byly naší škole přiděleny v letech 2020 - 2023.