Vážení rodiče!

Kamerový systém v naší škole je již v budově Dolní Roveň 200 od školního roku 2013/2014. Tehdy bylo nutno mnohokrát ve škole řešit problémy s provozem šaten. Bylo zaznamenáno několik případů fyzického napadení mezi žáky a jistými projevy šikany, poškození kol, šatních skříní, ničení osobních věcí, zejména v chlapeckých šatnách. Prostory šaten byly zřejmě místem těchto negativních sociálních projevů.

protože není možné tyto prostory zabezpečit stálým pedagogickým dohledem z důvodu malého počtu pedagogických pracovníků ve škole (rozdělení do dvou budov), hledá jiné efektivní řešení této situace.

Kamerový systém je citlivý a dost krajní řešení nepříznivé situace a po dlouhém zvažování všech pro a proti, po dotazech na jiných školách, kde s ním mají zkušenosti, bylo rozhodnuto kamerový systém nainstalovat.

V budově školy v Horní Rovni byl zaveden kamerový systém jako součást zabezpečení otvírače dveří až v roce 2018. Má pomoci hlavně odpoledne v době činnosti školní družiny, aby paní vychovatelky viděly, kdo přichází pro žáky ve družině.

Hlavní důvody instalace kamerového systému je stále ochrana a zajištění zdraví a bezpečnosti žáků a ochrana osobního majetku žáků a vybavení škol. Monitorována je v hlavní budově pouze chodba před šatnami (ne šatny) v suterénu budovy a venkovní prostor před vstupem do šaten a parkovištěm kol, a to v době, kdy žáci nemají v těchto prostorách konat činnosti spojené s výukou, o přestávkách, o volných hodinách , po vyučování, o víkendech. V budově na Horní Rovni je monitorován pouze prostor bezprostředně před hlavním vchodem.

Myslím si, že vzhledem k činnosti a době trvání pobytu v těchto prostorách by kamerový systém neměl být zásahem do soukromého a osobního života žáků ani jejich rodičů.

Vstup do systému má pouze vedení školy!

Provozování kamerového systému se záznamem je potřeba za zpracování osobních údajů, které podléhají oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb. Je také nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů žáků ze strany jejích zákonných zástupců.

Věřím, že toto opatření slouží k vytvoření příznivého a chráněného prostředí a lepšímu pocitu bezpečí vašich dětí.

V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat, nebo se dostavit k osobnímu jednání.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Michálková
ředitelka školy