Školní program

Online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale i platby za pracovní sešity, učebnice, družinu, kroužky nebo příspěvek do družiny, apod.).

Výhody

  • přesná evidence finančních prostředků dodávaných rodiči – transparentnost
  • zálohu na školní akce není třeba hradit jednorázově
  • bezhotovostní platby přímo do online pokladny (školní peněženka) - odpadají starosti s hotovostí
  • prevence krádeží, šikany, ztráty peněz
  • učitel učí a neztrácí čas zbytečnou administrativou
  • rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s příslušnými zákony
  • systém umožňuje i mimořádný vklad (platba složenkou, vklad na pobočce banky) - není nutné internetové bankovnictví

Jak na aplikaci

Aplikace je dostupná na adrese  skolniprogram.cz/login  nebo odkazem v pravé části domovské stránky zsroven.cz.
Na přihlašovací stránce aplikace jsou odkazy na návody, ale jsou univerzální a v některých případech nejsou úplně přesné / aktuální. Doporučujeme použít připravené video návody a případně doplňující otázky.