Dokumenty

Pro přehlednost je seznam dokumentů rozdělen do sekcí dle relevance ke školnímu roku a také dle obsahu dokumentů.

 

K dispozici jsou dokumenty pro školních rok

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

a dále pak dle obsahu

Výroční zprávy školy

Rozpočet školy