Žákovský parlament pro školní rok 2016/2017

Složení

5. třída: Tereza Pírková, Petr Slezák

6. třída: Nella Mládková, Jakub Audrlický

7. třída: Dorothea Malínská, Tomáš Čížek

8. třída: Iveta Honzů, Michaela Hrochová

9. třída: Liliana Chudlařská, Aneta Galliková

Předseda parlamentu: Dorothea Malínská

1. místopředseda parlamentu: Aneta Galliková

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu

Měsíc

Akce

Září

První schůzka (pravidla, cíle, povinnosti)
Volby žákovského parlamentu, návrhy

Říjen

Krajská konference žákovských parlamentů
Memoriál J. Brože ve skoku dalekém
Sběrová akce školy
Soutěž o nejhezčí dýni

Listopad

Drakiáda, případně soutěž o nejhezčího draka, příprava projektu Vánoce, charitativní sbírka

Prosinec

1. 12. Den boje proti AIDS- preventivní program, organizace projektu Vánoce, charitativní sbírka

Leden

Zhodnocení činnosti za 1. pololetí
Charitativní akce Život dětem na malé škole na tř. schůzkách 17. 1.
Projekt „Zdravý člověk, zdravá planeta“-sběr a evidence přineseného elektroodpadu

Únor

Piškvorkiáda či jiné hraní dle zájmu žáků-např. deskové stolní hry

Březen

Přípravy, organizace a zahájení projektu Velikonoce

Duben

Projekt Velikonoce- „barevný den“, soutěže spojené s velikonoční tematikou
Sběr papíru ve spolupráci s malou školou
Pomoc s organizací zápisu budoucích prvňáčků

Květen

Hry a soutěže k MDD- příprava, organizace

Červen

Projekt Den děti pro I.-IV. třídu
Výlet ŽP za odměnu
Zhodnocení činnosti ŽP

Změny vyhrazeny. Děkujeme.

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu

Zpráva z 1. schůzky ŽP

Zpráva z 2.schůzky ŽP

Zpráva z 3.schůzky ŽP

Zpráva ze 4.schůzky ŽP

Zpráva z 5. schůzky ŽP

Zpráva z 6. schůzky ŽP

Zpráva ze 7. schůzky ŽP

Zápis z 8. schůzky ŽP

Zpráva z 9. schůzky ŽP

Zpráva z 10. schůzky ŽP

Zpráva z 11. schůzky ŽP

Zpráva z poslední schůzky ŽP

Všechny dokumenty jsou ve formátu .pdf.