Výchovné a kariérové poradenství

 

Výchovné poradkyně

Mgr. Jaroslava Balášová 

Kontakt: výchovný poradce nebo kancelář školy

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 15:00, po domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

Mgr. Lenka McGrath

Kontakt: výchovný poradce nebo kancelář školy

Konzultační hodiny: po domluvě


Roční plán činnosti výchovné poradkyně naleznete v následujícím dokumentu:

Plán výchovné poradkyně na školní rok 2022/2023