Výchovné a kariérové poradenství

 

Výchovné poradkyně

Mgr. Jaroslava Balášová 

Kontakt: výchovný poradce nebo kancelář školy

Konzultační hodiny: po domluvě 

Mgr. Lenka McGrath

Kontakt: výchovný poradce nebo kancelář školy

Konzultační hodiny: po domluvě


Roční plán činnosti výchovné poradkyně naleznete v následujícím dokumentu:

Plán výchovné poradkyně na školní rok 2023-2024