Žákovský parlament pro školní rok 2023/2024

Složení

PŘEDSEDA/PŘEDSEDKYNĚ: 

MÍSTOPŘEDSEDA: 

ZAPISOVATELKY: 

DALŠÍ ČLENOVÉ:

V. tř.

VI. tř. 

VII. tř.
   
VIII. tř. 

IX. tř.

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová


Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu

Měsíc

Akce

Září

Úvodní schůzka
Volby
Plán práce                                                       
28. září - st. svátek a jeho význam

Říjen

28. říjen - st. svátek a jeho význam
Halloweenské dopoledne ve škole

Listopad

17. listopad - st. svátek a jeho význam

Prosinec

Projekt Vánoce                                                             
Tradice a význam Vánoc - hlášení do rozhlasu           

Leden                      

Zhodnocení činnosti ŽP za 1. pololetí

Únor                                     

Valentýnská výzva                                                                          

Březen


J. Á. Komenský - hlášení v rozhlase

Duben                                        

Barevný den                                                                  
Zápis do 1. třídy                                                                        
Den bláznivých účesů

Květen

Zájem o sportovní den                                         
Den matek - hlášení v rozhlase

Červen

Den dětí, Den otců - hlášení v rozhlase                                             
Zhodnocení práce za 2. pololetí
Zhodnocení práce ŽP
Odměny nejlepším členům, poděkování za práci všem

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu

 

Všechny dokumenty jsou ve formátu .pdf).