Žákovský parlament pro školní rok 2022/2023

Složení

PŘEDSEDA/PŘEDSEDKYNĚ: Nikola Štorková

MÍSTOPŘEDSEDA: Šarlota Kubínová

ZAPISOVATELKY: Daniela Kučerová a Adéla Bezdíčková

DALŠÍ ČLENOVÉ:

V. A tř. Anna Balášová, Dan Kincl

V. B tř. Berenika Nováková, Martin Pamánek

VI. tř. Adéla Brňáková, Jiří Drábek

VII. tř. Adéla Čermáková, Antonín Jedlička, Matěj Vojtíšek
   
VIII. tř. Adéla Bezdíčková, Daniela Kučerová, (František Schmeiser)

IX. tř. Šarlota Kubínová, Nikola Štorková

Garant Žákovského parlamentu: Mgr. Jaroslava Balášová

Rámcový plán činnosti Žákovského parlamentu

Měsíc

Akce

Září

Úvodní schůzka
Volby
Plán práce
28. září - st. svátek a jeho význam

Říjen

Turnaj v ping - pongu
Fotbálek - pravidla
Laskavý říjen - výzvy
28. říjen - st. svátek a jeho význam
Halloweenské dopoledne ve škole

Listopad

Světový den laskavosti - 13. 11.
17. listopad - st. svátek a jeho význam
Vyhodnocení turnaje v ping - pongu
Prodej charity na velké škole
Příprava akcí na prosinec 

Prosinec

Projekt Vánoce

Krabice od bot - charitativní sbírka

Tradice a význam Vánoc - hlášení do rozhlasu             

Návštěva vánočních trhů v Chroustovicích

Leden

Prodej charity před tř. schůzkami                       

Ukončení charitativní akce Život dětem                 

Zhodnocení činnosti ŽP za 1. pololetí

Únor

Bábovková výzva                                       
Valentýnská výzva                                             
Oslavy 90 let od založení "velké školy" - promýšlet program oslav                                                  
Připravit schůzku s vedoucí ŠJ

Březen

1. 3. Beseda s vedoucí ŠJ pro zájemce

Duben

18. 4. Návštěva jednání Poslanecké sněmovny             

20. 4. Zápis do 1. třídy

Květen

 

Červen

 

Zápisy ze schůzek Žákovského parlamentu

Zpráva z 1. schůzky

Zpráva z 2. schůzky

Zpráva z 3. schůzky

Zpráva ze 4. schůzky

Zpráva z 5. schůzky

Zpráva ze 6. schůzky

Zpráva ze 7. schůzky

Zpráva z 8. schůzky

Zpráva z 9. schůzky

Zpráva z 10. schůzky

Zpráva z 11. schůzky

Zpráva z 12. schůzky

Zpráva z 13. schůzky

Zpráva ze 14. schůzky

Zpráva z 15. schůzky

Zpráva z 16. schůzky

Zpráva ze 17. schůzky

Zpráva z 18. schůzky

Zpráva z 19. schůzky

Zpráva z 20. schůzky

 

Všechny dokumenty jsou ve formátu .pdf).