Přijímací řízení

Přijímací řízení 2023/24 - aktuální informace

Základní informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2023 - 2024 jsou momentálně poskytovány přes webové stránky školy a žákům 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání a také přes jejich školní emaily.

Nejnovější informace k přijímacímu řízení

Přihlášky na střední krok za krokem

Přijímačky - MŠMT

Statistické informace k oborům středních škol 

Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?

Jak úspěšní byli uchazeči u jednotných přijímacích zkoušek?

Jak úspěšní byli maturanti u didaktických testů?

https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS

Čt edu - Připravujeme se na přijímačky

Jednotná přijímací zkouška

Přihlášky na střední

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Základní (aktuální) informace poskytují příslušné střední školy na webových stránkách.

Dny otevřených dveří fungují a je dobré je využívat.

Brožura Atlas školství Vám nabízí informace o středních školách našeho regionu, jejich přesnou adresu, kódy jednotlivých studijních oborů atd.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s  maturitní zkouškou ve školním roce 2023/2024. Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejich aplikací se koná v řádném termínu ve dnech:

Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia):

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání se koná ve dnech:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2024 do 15. ledna 2024, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2024 do 31. ledna 2024. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2024 do 15. února 2024, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.