Základní informace a kontakty

Aktuální informace pro zákonné zástupce našich žáků na školní rok 2023/2024

Zákonní zástupci nových žáků (prvňáčků a žáků po přestupu do naší školy), vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte vedoucí školní jídelny v její kanceláři v budově velké školy do 1. 9. 2023. Zároveň s odevzdáním přihlášky je nutné také zakoupit čip v hodnotě 125 Kč, který bude sloužit vašim dětem pro výdej obědů a také jako otvírací médium pro vstup do budovy školy po dobu školní docházky.

Důležité dokumenty:

Dokumenty jsou ve formátu .pdf.

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny

Pokyny pro strávníky

Úhradu stravného je nutné uskutečnit vždy nejpozději k 25. dni v předchozím měsíci s použitím správného variabilního symbolu, který je důležitý pro identifikaci strávníka a správné přiřazení platby za oběd.

Číslo účtu: 199455060/0600 (zůstává stejné)

Variabilní symbol: zůstává stejný (individuální pro každého žáka)

Výše ​​​​​​​​​​​​​​​​​​stravného:

Žáci, kteří dovrší do 31. 8. 2024 věk 7 – 10 let     660 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 33 Kč
Žáci, kteří dovrší do 31. 8. 2024 věk 11 – 14 let   740 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 37 Kč
Žáci, kteří dovrší do 31. 8. 2024 věk 15 a více      780 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 39 Kč

 

Školní jídelna

Co rodiče nevědí o školním stravování

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro ni stanoví poměrně přísná pravidla.

Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečně alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak má školní stravování vypadat v praxi. Tato vyhláška stanovuje dva základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
b) Průměrný měsíční odběr určitého druhu potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)

Dotované školní stravování je možné pouze tehdy, pokud splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.Dodržování spotřebního koše bývá také předmětem kontroly ČŠI, proto si ho žádná jídelna nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.

V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na přípravu druhů jídel není podle legislativy právní nárok, záleží čistě na možnostech a pochopení kuchařek, zvýšené finanční náklady musí hradit strávník. Rodiče by však měli vědět, že příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách obvykle není. Kuchařky, které svolí vařit taková jídla, podstupují riziko. Mnohem častějši jsou případy, kdy rodiče dietní stravu připravují doma, dítě si ji do jídelny jen donese a personál ji pouze ohřeje a naservíruje.

Byli bychom velmi rádi, kdybyste nám pomohli získávat děti pro zdravější stravovací návyky a zdravý životní styl a také je učili vážit si lidské práce a hodnoty jídla.

Doporučujeme

  • aby se děti podílely na přípravě jídel (včetně nákupu potravin a následného úklidu)
  • zařazovat méně obvyklé potraviny – zeleninu, obiloviny, luštěniny (bulgur, kuskus, vločky, jáhly, pohanka, fazole, mungo naklíčené)
  • jíst pestrou stravu
  • sestavovat jídelníček s větším podílem zeleniny a výše jmenovaných potravin.
  • aby si děti vyhledali na internetu, k čemu jsou tyto potraviny prospěšné, co obsahují a ve kterém ročním období ve zvýšené míře co jíst


Náš jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.

Značení alergenů je na jídelním a nápojovém lístku v prostorách jídelny.

 

Provoz školní jídelny:

Pracovní doba 6:00 - 14:30 hod.

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance 11:00 - 13:30 hod.

Školní jídelna provozuje doplňkovou hospodářskou činnost - stravování pro veřejnost. Výdej obědů pro tyto strávníky probíhá ve školní jídelně a je časově oddělen  od stravování dětí. Provozní doba stravování pro veřejnost je od 10:20 do 10:50 hodin.

Synková Michaela
vedoucí školní jídelny