Školská rada ve školním roce 2021-2022

Členové ŠR

Školská rada šestičlenná , po volbách 6. 1. 2022 v zastoupení

Zástupce školy:
Mgr. Jaroslava Balášová
Mgr. Ivana Šmaterová

Zástupce rodičů:
Lucie Fritschová
Pavlína Jedličková - místopředseda

Zástupce zřizovatele:
pan Tomáš Madák - předseda skolska.rada@zsdolniroven.cz
pan Pavel Herbst

Její složení před volbami bylo následující:

Zástupce školy:
Mgr. Jaroslava Balášová
Jaroslav Vocl

Zástupce rodičů:
pan Jiří Herbst - místopředseda, zapisovatel - pouze do 31. 8. 2021*
paní Aneta Kašparová

Zástupce zřizovatele:
pan Tomáš Madák – předseda ŠR, skolska.rada@zsdolniroven.cz
pan Pavel Herbst


* Pan J. Herbst přestal být k 31. 8. 2021 zákonným zástupcem žáka naší školy. Doplňovací volby nebude škola uskutečňovat, neboť v říjnu 2021 je v plánu uskutečnění řádných voleb členů do ŠR a Školní řád MZŠDR byl schválen ještě v srpnu 2021. Telefonicky byla o tomto informována paní starostka v říjnu 2021.

Zápisy ze zasedání ŠR

Zápis z jednání školské rady - 1. sch. 
Zápis z jednání školské rady - 2. sch. 

Volby do ŠR

Kandidátní listina pedagogové 
Kandidátní listina zákonní zástupci 
Volební řád ŠR 
Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady 

První schůze školské rady se uskuteční dne 27. 1. 2022.