Pedagogický sbor 1. stupeň

Mgr. Poláková Alena - třídní učitelka I. třídy

Mgr. Louženská Lada - třídní učitelka II. A třídy

Šímová Ilona - třídní učitelka II. B třídy

Mgr. Líbalová Tereza - třídní učitelka III. třídy

Mgr. Schejbalová Magda - třídní učitelka IV. třídy

Mgr. Sedláčková Ilona - třídní učitelka V. A třídy

Vocl Jaroslav - třídní učitel V. B třídy

Drábková Eva

Mgr. Pekárková Marie