Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.