Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice je úplnou základní školou nacházející se v obci Dolní Roveň. Ve školním roce 2023/2024 se v jedenácti kmenových třídách vyučuje 234 žáků. Škola má čtyři oddělení školní družiny a školní jídelnu.

Masarykova ZŠ má dvě budovy. Ve starší budově – Horní Roveň 76 je umístěn 1. až 3. ročník a školní družina.
V novější budově – Dolní Roveň 200 sídlí ředitelství školy, ekonomka školy, 4. až 9. ročník a školní kuchyň s jídelnou.

Škola je spádová pro obce – Komárov, Dolní Roveň, Horní Roveň, Litětiny, Uhersko, Trusnov, Opočno, Městec, Ostrov, Čeradice. V současnosti do ní dojíždějí ale i žáci z Dašic, Holic, Moravan, Slepotic, Chroustovic a Pardubic, což nás velmi těší.

Základní vizi školy vystihuje stále její motto:

               CHCEME ŠKOLU,
           KAM DĚTI BUDOU RÁDY CHODIT,
           KDE UČITELÉ BUDOU RÁDI UČIT,
KAM RODIČE BUDOU S POTĚŠENÍM POSÍLAT SVÉ DĚTI.

Toto motto je pro školu nadčasové, nezapomíná na nikoho a mít ho stále na paměti je pro vytváření příznivého klima školy velmi důležité.