Školní družina

Vachová Daša - vedoucí vychovatelka, I. oddělení ŠD

Ing. Bartošová Iveta - vychovatelka, III. oddělení ŠD

Kurková Ludmila - vychovatelka, II. oddělení ŠD

Mgr. Sirová Michaela - vychovatelka, IV. oddělení ŠD