Pedagogický sbor 2. stupeň

Mgr. Sedláčková Ilona - třídní učitelka VI. třídy

Mgr. Sevránková Jana - třídní učitelka VII. třídy

Mgr. McGrath Lenka - třídní učitelka VIII. třídy

Mgr. Šmaterová Ivana - třídní učitelka IX. třídy

Ing. Bartošová Iveta

Mgr. Kašpar Michal

Mgr. Kopová Markéta

Mgr. Bc. Polák Miloslav

Mgr. Sirová Michaela

Mgr. Soukupová Irena

Mgr. Tužil Zdeněk

Mgr. Záplatová Martina