Spolek rodičů a přátel dětí při Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice

Zajímá Vás, jaká je škola, kam chodí Vaše dítě? Chcete vědět, co a proč se v ní děje? Máte nápady, jak pobyt dětí ve škole zpříjemnit? Stojíte o informace i o kontakt s ostatními rodiči, pedagogy, vedením školy? Chcete, aby Vaše dítě čerpalo výhody ve financování různých akcí?

Staňte se členem Spolku rodičů a přátel dětí!

V roce 1990 bylo založeno občanské sdružení s názvem Spolek rodičů a přátel dětí (dále jen SRPD) při Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice. Zákonní zástupci jednotlivých tříd si volí svého zástupce, a z těchto zástupců tříd vzniká hlavní výbor SRPD, který potom jedná s vedením školy na schůzkách 5 - 6x ročně. Hlavní výbor SRPD si také volí svého předsedu, místopředsedu a zapisovatele.

Členy SRPD se mohou stát všichni rodiče na základě individuální přihlášky (obdržíte od třídních učitelů) a zaplacením členského příspěvku,který je v současné době stanoven na minimální výši 200 Kč žáka na školní rok (chodí-li do školy více dětí člena, výše příspěvku se násobí počtem dětí).

Rodič (člen) pak může využívat spolu se svými dětmi práva a výhody, jež plynou ze stanov a charakteru činnosti Spolku. Každý člen má možnost znát stanovy SRPD, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů Spolku.

Aktuálně platné podmínky pro čerpání příspěvků ze SRPD fondu na třídní aktivity.

Seznam zástupců tříd, termínů schůzek a jejich zápisů naleznete na samostatné stránce daného školního roku.