28.září si užijeme.Nejdeme do školy a rodiče nejsou v práci a jsou s námi doma. Ale proč?
Slavíme Den české státnosti - státní svátek, který nám připomíná svatého Václava. Toto datum připadá na den jeho smrti v roce 935, kdy byl zavražděn svým bratrem.
My jsme si ve družině vyrobili svatováclavskou korunu, která je jako česká královská koruna nejstarší a nejvýznamnější součást českých korunovačních klenotů. Součástí našeho vyprávění byla také omalovánka se svatým Václavem na koni. 
Lída Kurková a Eva Drábková