Preventivní přednášky - Mgr. A. Blažková

Termín konání: 30. 3. 2023

Přednáška pro:

5. A +5. B třídy

7. třídu

8.+9. třídu

(celkem 3 programy)