Pedagogická rada

Termín konání: 1. 9. 2023 | 10:00 - 11:30
Místo konání: učebna VII. třídy

Pedagogické rady se zúčastní všichni pedagogičtí zaměstnanci.