Projekt Sám sebou

Termín konání: 18. 12. 2023 | 07:35
Místo konání: MZŠ D. Roveň

Preventivní program pro vybrané třídy. 

Poradna - manželé Kašparovi

Letos takto:

3.B - Třídní kolektiv, vztahy, kamarádství, autorita - 3 hodiny

6. ročník - Prevence zneužívání návyk. látek (alkohol, kouření), šikana, kyberšikana - 6. hodin

8. ročník - Právo - 3 hodiny

Rozpis bude včas upřesněn.