Stávka zaměstnanců škol

Termín konání: 27. 11. 2023 | 07:35
Místo konání: MZŠDR - OBĚ BUDOVY

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

dovolujeme si Vás oslovit a oznámit Vám, že naše, Masarykova ZŠ Dolní Roveň, 

se připojuje k vyhlášené výstražné jednodenní stávce v pondělí 27. 11. 2023.

 

Nejedná se o požadavek zvýšení platů pedagogů, jak se často prezentuje v médiích, ale i na veřejnosti.

 

Důvody jsou hlavně tyto:

  • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
  • Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků (kuchařky, uklízečky…) a ostatních pedagogů (vychovatelky, asistenti pedagoga)

Cíl stávky:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání (např. výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, kdy je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek, ale i školní stravování…)
  • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly (vychovatelů, asistentů pedagogů)
  • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci

 

Věříme tomu, že tyto důvody a podmínky pro zajištění kvalitního vzdělávání Vašich dětí pochopíte a budete naše rozhodnutí podporovat.

NECHCEME uzavřít tento den školu, ALE nebudeme učit a nebudeme vařit.

  • Kdo máte možnost Vaše dítě nechat tento den doma, napište prosím do ŠOL omluvenku s důvodem „stávka“.
  • Kdo nemáte možnost zajistit hlídání dětí, napište prosím do čtvrtka 23. 11. přes ŠOL svému třídnímu učiteli, že Vaše dítě přijde do školy – dohled bude zajištěn, vyučování bude zkrácené – 1. stupeň dle normálního rozvrhu, 2. stupeň do 12:05.
  • Školní družina zajistí dohled nad žáky po skončení vyučování do 16 hodin v případě vašeho zájmu, jen je potřeba dát dětem s sebou jídlo, protože školní kuchyně nevaří.

 

Děkujeme vám všem za pochopení a podporu.

Za zaměstnance MZŠDR

                   Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy