Exkurze do vzdělávacího centra Sféra

Termín konání: 16. 9. 2024 | 07:45
Místo konání: Sféra Pardubice

Pro III. třídu:

Svět dinosaurů aneb Strategie přežití  (Doba trvání programu: 8.30 - 10.00, přestávka, 10.30 - 12.00)

Kapacita: 30 dětí

Popis: Jak vypadala krajina v éře dinosaurů, a jak se jim v ní žilo? V našem komponovaném dvouapůlhodinovém dopoledním programu pro celou třídu, připraveném ve spolupráci učebny biologie, grafiky a textilu, se věnujeme vytváření prvních představ o evoluci a biologii adaptace. Rozvíjíme kreativní učení, teamovou spolupráci, fantazii, rukodělnou zručnost a jemnou motoriku. Využíváme nejen moderní technologie, ale také vracíme děti k práci s texturami a přírodními materiály.

Budeme pracovat s fosiliemi, mikroskopy, a ke svému zkoumání použijeme také provázek a vaječné skořápky. Naši vědeckou laboratoř následně proměníme v kreativní studio a vytvoříme stylizovanou druhohorní krajinu. Připravíme si tak autentickou scénu pro nástup hlavních aktérů, dinosaurů. Ty vyrobíme z textilních materiálů a do své tvorby promítneme poznatky o jejich anatomii i struktuře. Celou závěrečnou scénu digitálně nasnímáme, a kromě originálního záznamu si ze Sféry odneseme i vlastnoručně vyrobené artefakty.

Pro IX. třídu:

Žáci budou pracovat ve dvou skupinách.

GRAFIKA: Ilustrace a příběhy ( 8:30-10:00, 10:30 – 12:00)

Kapacita: 15 dětí

Popis: Připomeňme si známé české ilustrátory, kteří pracovali na našich oblíbených večerníčcích nebo knihách. Díky jejich rukopisu se nám vryly do paměti takové postavičky jako je Maxipes Fík nebo Mach a Šebestová.

Koho uspávali svatojánští broučci a jejich dramatické příběhy s lucerničkami, ten ví, že svítit se musí i v noci. :)

Program zahrnuje i ukázky současných autorů, kteří se věnují ilustraci a pomáhají tím kultivovat vizuální prostředí plné příběhů, magie, pohádek, obrazotvornosti.

Pomocí pohádkových příběhů se děti, mládežníci a dospělí můžou podívat na svět očima fiktivních (nebo reálných?) bytostí a inspirovat se jimi...

Účastníci programu si pak mohou zkusit vytvořit svůj příběh pomocí digitální ilustrace.

a

PŘÍRODOPIS: Mořské proudy aneb s kachničkou kolem světa (8:30 -10:00, 10:30 -12:00)

Kapacita: 15 dětí

Název a popis: S koupacími kachničkami se dá zažít zábava, ale zároveň sehrály zásadní roli při objevování mořských proudů. Jaká síla dohnala tyto plastové hračky z Tichého oceánu do Japonska, Skotska, na Havaj nebo Aljašku? Za pomoci experimentů odhalíme zákonitosti v proudění mořské vody a zjistíme, zda tato neviditelná síla ovlivňuje i náš vnitrozemský stát. Odhalíme enviromentální důsledky změny a síly mořských proudů. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli/ Science on a Sphere.

Cíle: Žák dokáže na základě vlastních experimentů popsat podmínky pro proudění mořských proudů povrchových i hlubinných. Dokáže vyjmenovat působení mořských proudů na globální počasí.