Dopravní výchova - jízdy pro 5. ročník

Termín konání: 4. 11. 2022 | 09:00 - 11:00
Místo konání: Pardubice - dopravní hřiště

Jedná se o praktický výcvik jízdy na kole na dopravním hřišti pro 5. A a 5. B.

Dohled nad žáky: J. Vocl + asistentka pedagoga