Almanachy žáků devátých tříd

07. 07. 2022

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé našich webovek,

zde najdete obsahy Almanachů našich letošních vycházejících deváťáků. Můžete se v nich seznámit s jejich informacemi o sobě, s jejich názory na život apod. Každý žák se nějakým způsobem otevřel, můžete si udělat svůj obrázek. Je to zajímavé a dalo to hodně práce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě, realizaci a tisku, neboť Almanachy vyšly i v tištěné podobě. Vedení školy

Almanach - 9.A

Almanach - 9.B