Speciální pedagog v naší škole

14. 02. 2023

Školní poradenské pracoviště má novou zaměstnankyni.

Od 1. 2. 2023 na naší škole pracuje speciální pedagog Mgr. Tereza Chomínová. Činnost školního speciálního pedagoga přispívá mimo jiné k  vytváření příznivějších podmínek vzdělávání ve škole, k prevenci školního neúspěchu žáků a k lepšímu poznání speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Speciální pedagog v naší škole pracuje v rámci OP JAK Šablony a jsme velice rádi, že se nám podařilo tuto pozici na škole zajistit.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy