Pomůcky na nový školní rok

15. 08. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

věnujte prosím pozornost přípravě pomůcek do školy pro žáky na nový školní rok.
Zde naleznete informace o tom, které pomůcky zajistí (objedná) žákům škola - ty žáci dostanou hned od začátku září v igelitových taškách. Dále jsou zde požadavky učitelů výtvarných výchov na výtvarné pomůcky. Ty zůstanou ve třídě a budou zahrnuty do vyúčtování na každého žáka ve třídě. Všem objednáváme u firmy OPAZ Pardubice, s kterou máme velmi dobré dlouholeté zkušenosti, a za velký odběr pomůcek dostáváme i výhodné ceny.

SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK PRO ŠK. ROK 2022-23


Dále zde jsou požadavky na pomůcky, které musí zajistit rodiče svému dítěti dle požadavků třídních učitelů či vyučujících některých předmětů.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK NA ŠK. ROK 2022-23

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem klidné a pohodové léto.

                                                                      Mgr. J. Balášová