Slavnostní rozloučení s žáky IX. třídy

Slavnostní rozloučení s žáky IX. třídy
04. 07. 2023

Poslední velkou událostí v naší škole bylo slavnostní rozloučení s žáky IX. třídy a předání závěrečného vysvědčení na Obecním úřadě v Dolní Rovni. Žáky přišli podpořit jejich rodiče, spolužáci z nižších ročníků a samozřejmě učitelé, kteří je učili. Všechny přítomné přivítal pan starosta Ing. Miloš Horák, dále promluvila paní ředitelka školy Mgr. Jarmila Michálková a celý akt pak měla ve své režii třídní učitelka Mgr. Martina Záplatová. S vysvědčeními byly některým žákům předány krásné odměny v podobě knižních poukázek, a to za jejich výborné studijní výsledky, příkladné chování, vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích či aktivní práci pro školu a třídní kolektiv. Všem končícím žákům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a správný vítr do plachet na jejich další cestě životem. Tak ať se daří, naši milí deváťáci!

Poděkování patří Obecnímu úřadu Dolní Roveň za uskutečnění této slavnostní akce, SRPD za finanční podporu při koupi odměn.

Fotogalerie: Slavnostní rozloučení s žáky IX. třídy