Přehled článků

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy

Ve čtvrtek jsme předali závěrečné vysvědčení žákům devátých tříd na Obecním úřadě v Dolní Rovni.

Loučení se čtvrtou třídou

Loučení se čtvrťáky proběhlo netradičně

Den zdraví na velké škole

Ve čtvrtek proběhl na velké škole Den zdraví. 

Loučení s odcházejícími páťáky

V neděli 26. 6. jsme se ve třídě rozhodli udělat rozlučkový "piknik" s našimi čtyřmi spolužačkami, které nás opouštějí a přecházejí na víceleté Gymnázium Dr. Emila Holuba do Holic.

Školní výlet 9.A a 9.B

V pondělí 20. 6. jsme vyrazili na školní výlet do Pardubic.

Hudební úspěchy našich žáků pod "taktovkou" ZUŠ Holice

Vážení rodiče, milí žáci,

byli jsme velice potěšeni e-mailem p. ředitele Základní umělecké školy Karla Malicha Holice Mgr.art Františka Machače, v němž nás informoval o vynikajících úspěších mladých hudebníků, kteří pokračují skvělými výkony v dlouhodobé hudební tradici Dolní Rovně.

Velké poděkování - Loučení s žáky 9. tříd

V sobotu 11. 6. se uskutečnila velmi pěkná akce "Loučení s deváťáky" pod taktovkou třídních učitelů - Mgr. Jany Sevránkové (IX. A) a Mgr. Michala Kašpara (IX. B) v areálu SDH Horní Roveň od 19:00 hodin. Pro všechny zúčastněné byl připraven pestrý program zakončený ohňostrojem a bohatou tombolou.

Chemické pokusy

Ve středu 8. 6. si pánové a dva studenti ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích pro naše žáky připravili chemické pokusy.