Velké poděkování - Loučení s žáky 9. tříd

13. 06. 2022

V sobotu 11. 6. se uskutečnila velmi pěkná akce "Loučení s deváťáky" pod taktovkou třídních učitelů - Mgr. Jany Sevránkové (IX. A) a Mgr. Michala Kašpara (IX. B) v areálu SDH Horní Roveň od 19:00 hodin. Pro všechny zúčastněné byl připraven pestrý program zakončený ohňostrojem a bohatou tombolou.

Touto cestou bychom moc rádi poděkovali členům SRPD při Masarykově ZŠ Dolní Roveň za finanční a organizační spoluúčast, Obecnímu úřadu Dolní Roveň (zřizovateli) za pronájem areálu, všem členům SDH Horní Roveň za obětavou pomoc související s přípravou areálu, s obsluhou a výborným občerstvením pro žáky i hosty, skvělým D.J. Marku Šándorovi a Radku Shejbalovi (naši super bývalí žáci) za bezva písničky až do pozdních nočních hodin, panu Radku Tomáškovi, který vše fotil od samého začátku až do posledních nočních chvil. Velké poděkování patří též všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly, a ta byla skutečně velmi bohatá, a proto i hodně lákavá. Děkujeme všem rodičům, kteří si zakoupili vstupenku či obě, a podpořili tím tuto náročnou, ale smysluplnou a tradiční akci. Určitě velké poděkování si zaslouží i rodiče deváťáků, někteří pomáhali s průběhem této akce opravdu s velkým nasazením. Našim deváťákům a třídním učitelům děkujeme za jejich velkou aktivitu.

Vycházejícím žákům přejeme úspěšné vykročení do další etapy života. Společně se ještě slavnostně rozloučíme na Obecním úřadu Dolní Roveň při předávání vysvědčení 30. 6.

Ještě jednou díky všem za krásnou akci!!! Kéž jsou před námi jen samé takové pěkné akce.

Za vedení školy Mgr. Jaroslava Balášová, zástupkyně ředitelky školy

Sponzoři - Loučení 2022 (ve formátu .pdf)