Den Země - druhá a třetí třídy ve Vysokém Mýtě

Den Země - druhá a třetí třídy ve Vysokém Mýtě
02. 05. 2024

Dnešní článek přináší zprávu o nedávné exkurzi, kterou absolvovaly druhá a třetí třídy v rámci oslav Dne Země. Společně jsme se vydali autobusem do Vysokého Mýta, kde se na náměstí konaly různé akce a stánky, které nám přiblížily význam a důležitost péče o naši planetu.

Po příjezdu na náměstí jsme se rozhodli prozkoumat různé stánky a aktivity, které zde byly k dispozici. Jedním z nejzajímavějších aspektů bylo seznámení se s tříděním odpadu, což je klíčový prvek v ochraně životního prostředí. Děti se dozvěděly, jak správně třídit odpad a jaký vliv má správné nakládání s odpadem na životní prostředí.

Návštěva skákacího hradu a možnost vyzkoušet si koloběžky byly dalšími vrcholnými okamžiky dne. Děti si užily radost z pohybu a zábavy a projevily velký zájem o aktivity, které byly k dispozici.

Největším úspěchem však bylo nakupování ve stáncích s květinami a různými dobrotami. Děti si mohly vybrat květiny, které chtěly vysadit, a ochutnat lahůdky z místních trhů. Aktivně se zapojovaly do nákupu a komunikace s prodejci.

Celý den byl pro nás všechny nejen zábavným dobrodružstvím, ale také příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, jak je důležité chránit a respektovat naši planetu. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci této skvělé akce a těšíme se na další dobrodružství v rámci oslav Dne Země!
Mgr. Lucie Pluskalová

Fotogalerie: Den Země - Vysoké Mýto