Podzimní výlet školní družiny

Podzimní výlet školní družiny
17. 10. 2022

Ve středu 12. 10. jsme navštívili lesopark Včelný. Prošli jsme se krásnou podzimní krajinou, načerpali jsme energii a nadýchali se čistého čerstvého vzduchu. Počasí bylo jako stvořené pro turistiku, takže se nám výlet vydařil a moc se nám líbil.

Téměř všechny náklady na výlet byly hrazeny ze sponzorského daru firmy BV elektronik s.r.o., které moc děkujeme.

Za školní družinu D. Vachová, E. Drábková

Zde je několik zajímavých informací o navštívené lokalitě:

Lesopark Včelný leží v překrásném údolí Javornického potoka severovýchodně od Rychnova nad Kněžnou. Malebnost a romantika příměstského přírodního parku s koupalištěm je velmi oblíbeným cílem obyvatel a návštěvníků města.

Hustá síť vycházkových cest, cyklotras a běžeckých okruhů nás provádí také kolem Ivanské skály. Na její asi 10 metrů vysoké vrcholové plošině stojí vyhlídkový altán a malá umělá jeskyňka s figurou poustevníka Ivana. K místu se vztahují pověsti o životě poustevníka Ivana a úkrytu Českých bratří před pronásledováním. Altán, ke kterému vede svahem přístupová stezka je příjemným odpočinkovým místem s výhledem do údolí.

K nejvyhledávanějším místům přírodního parku patří Ivanské jezero. Romantická vodní plocha s ostrovem vlastně není skutečným jezerem, ale malou umělou vodní nádrží. Přehrada postavená roku 1907 na Javornickém potoku je 82 metrů dlouhá a 7 m vysoká. Bývala zde i velmi pěkná plovárna a půjčovna loděk. Dnes je využívána kromě ochrany před povodní hlavně k rybářským účelům.

Od Ivanského jezera vede trochu strmějším výstupem značená stezka k bývalému lázeňskému a výletnímu místu Studánka. Tamního vydatného prameniště bylo využíváno k lázeňským účelům. Nad jednou ze studánek stojí zděná kaple, která počátkem 20. století nahradila původní dřevěnou stavbu. Místo s lázeňskými budovami a restaurací, vzniklé v 18. století bývalo kdysi velmi známé a výletníky hojně navštěvované místo v podhůří Orlických hor. Přírodní park Včelný je zajímavým tipem na výlet, vycházky do přírody a značené cyklotrasy v okolí Rychnova nad Kněžnou.
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/lesopark-vcelny-u-rychnova-nad-kneznou

Mnoho hezkých fotek najdete ve fotogalerii: Podzimní výlet ŠD