Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy
30. 06. 2022

Ve čtvrtek jsme předali závěrečné vysvědčení žákům devátých tříd na Obecním úřadě v Dolní Rovni.

Protože je celkem 30 žáků, předávání proběhlo nejprve pro 9. A od 9:00 hodin, v 9:30 pak nastoupili žáci 9. B. S žáky se rozloučili jejich třídní učitelé Mgr. Jana Sevránková (9. A) a Mgr. Michal Kašpar (9. B), vyplutí do života správným směrem jim popřála paní ředitelka školy Mgr. Jarmila Michálková.

Mnoho dobrého a pevného zdraví popřála též paní starostka obce Iva Vinařová. Některé žákyně přišly podpořit i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a také několik žáků z 8. ročníku, které tato významná událost čeká za rok.

"Mluvčí" tříd na závěr zavzpomínali na uplynulých devět let své docházky, poděkovali všem pedagogům za jejich práci a nezapomněli ani na ostatní zaměstnance školy. Děkujeme i my za žáky, z nichž někteří velmi úspěšně reprezentovali naši školu ve sportovních soutěžích a nebo byli výbornými pomocníky při organizaci různých akcí a skvěle se hodí k práci ve třídním parlamentu či v Žákovském.

Milí žáci, ještě jednou vám všem přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním a dalším studijním životě! Více momentek naleznete ve fotogalerii.

Mgr. J. Balášová, zástupkyně ředitelky