Projekt Vánoce - shrnutí

Projekt Vánoce - shrnutí
09. 01. 2023

Každoročně na naší škole probíhá „Projekt Vánoce“ trvající několik týdnů a prolínající se všemi předměty a činnostmi. Účastní se třídy I. i II. stupně i školní družina.

Začínáme vánoční výstavou ČZS, na kterou připravujeme výzdobu tělocvičny a vestibulu Sokolovny.

Mikuláš, čerti a andělé obejdou mateřskou školu i obě budovy ZŠ a řeší zásluhy i prohřešky žáčků…

Pokračujeme výzdobou tříd a dalších prostor školy a školní jídelny.Členové keramického kroužku pod vedením daši Vachové prezentují své výrobky na výstavě ve vestibulu školy.

V jednotlivých předmětech se věnujeme vánočním svátkům dle obsahu a zaměření učiva. „Řešíme“ například i časová pásma a postupný příchod Nového roku v jednotlivých světadílech a státech.

Poslední den školy se koná vánoční „zpívání na schodech“ se členy hudebního souboru BAŠAPA pod záštitou ZUŠ Holice, kdy se společně zpívají vánoční koledy.

Ve třídách i odděleních ŠD proběhly vánoční besídky a po obědě se žáci s dárečky rozešli domů na vánoční prázdniny.

Vše skončilo 6. ledna oslavou svátku Tří králů, kdy několik žáků opět obešlo MŠ i obě budovy ZŠ, zazpívali a popřáli všem vše nejlepší do nového kalendářního roku…

Děkujeme všem žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům, kteří se do tohoto projektu zapojili, a také přejeme vše dobré a hlavně hodně zdraví v novém roce…

Za všechny zúčastněné Mgr. Jana Sevránková

 

Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii, ze Tří králů je ještě doplníme. Vánoce ve škole - shrnutí

Krásný a úspěšný rok 2023 všem.