Jaro ve škole

Jaro ve škole
07. 04. 2023

Jaro ve škole se rozjelo "na plný plyn" a ze všech různých stran. Po odpočinkové covidové době se naplno rozběhly sportovní akce a soutěže - volejbal, basket, přehazovaná, fotbal. Některé třídy absolvovaly preventivní přednášky, žáci sedmé třídy navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích, žáčci z 2. A přespali ve škole. Do 1. třídy se přišli podívat Piráti z mateřské školy, aby se seznámili s prostředím malé školy a aby se podívali na to, co je od září čeká. Školní družina tradičně uskutečnila mnoho hezkých akcí (Karneval, výlet do Tonga, Lumpária, velikonoční dílny, velikonoční výlet o prázdninách do Perníkové chaloupky) a pozadu nezůstal ani Žákovský parlament, který přišel s několika výzvami (Den učitelů, Den bláznivých účesů, Beránková výzva, Barevný den). Všechny akce byly zakončeny Dnem zdraví na velké škole. Celý březen byl zaměřen i na blížící se Velikonoce a obě budovy jsou velikonočně vyzdobené. Krásně nám rozkvetly i macešky u vchodu velké školy. Vestibul velké školy velikonočně rozzářily nápadité výrobky žáků keramického kroužku. Poprvé jsme se letos podíleli i na velikonoční výzdobě obecního úřadu (VII. a IX. třída). Nyní je před námi pár dnů volna, abychom načerpali síly do dalších akcí, které chceme uskutečnit. Vše najdete na našem webu.           Mgr. J. Balášová

Fotogalerie: (články a fotky k některým proběhlým akcím už byly zveřejněny - naleznete je v sekci Akce školy - Akce, které proběhly proběhly).

Velikonoční výlet ŠD: Velikonoční výlet ŠD

Velikonoční dílny na malé škole: Velikonoční dílny na malé škole

Velikonoční stezka pro veřejnost v Alejce u malé školy: Velikonoční stezka

Budoucí prvňáčci ve škole: Budoucí prvňáčci na malé škole

Velikonoční výzdoba v naší škole (obě budovy): Velikonoční výzdoba

Velikonoční výstava keramického kroužku: Velikonoční výstava keramického kroužku

Beránková výzva ŽP: Beránková výzva

Barevný den - středa před velikonočními prázdninami: Barevný den na malé i velké škole    (fotky z velké školy dodáme)

Den zdraví na velké škole:   V pondělí 3. dubna se stejně jako minulý rok konal projektový den Den zdraví. Tuto akci si vzala na starost paní učitelka Kopová a žáci 9. ročníku, kteří si jako volitelný předmět vybrali ekologii. Vypomohli jim i někteří osmáci, kteří je nahradili, když se oni sami museli účastnit jiných aktivit. Na žáky velké školy čekalo několik různých stanovišť v areálu školy. V učebně fyziky se žáci mohli dozvědět zajímavé informace o alkoholu prostřednictvím prezentace, skládání puzzle a videí, v tělocvičně si zasportovali. Stanoviště v kinosále s cvičením na hudbu s míči si vzala na starost bývalá paní učitelka Iva Veselá, kterou deváťáci měli v prvním ročníku jako třídní učitelku. Zároveň se od ní žáci dozvěděli něco o svém těle. Tyto poznatky pak mohli použít v malém sále, kde na kostře určovali, kam patří různé orgány, kosti a svaly. Další ze stanovišť bylo umístěno venku, kde děti běžely kolem areálu školy. A nakonec byla pro osmou a devátou třídu v rámci tohoto dne připravena přednáška centra Anabell o poruchách příjmu potravy a sebepoškozování. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a také všem, kteří se Dne zdraví zúčastnili. Již teď se můžete těšit na Den Země, jenž připravujeme.          

Den zdraví: Den zdraví na velké škole

Preventivní přednášky s Mgr. Alenou Blažkovou

Ve čtvrtek 30. března přijela do naší školy paní Blažková. Měla připravené programy pro 5.A a 5.B, 7. třídu a také pro žáky 8. a 9. ročníku. Páťáci měli přednášku na téma vztahy, sedmáci absolvovali Dospívání, aneb život plný změn a naši nejstarší spolužáci měli přednášku na téma Láska bez rizika. Paní Blažková osmé a deváté třídě přednášela o vztazích, ale také např. o tom, jak se chránit před pohlavními nemocemi a celkově o sexuální výchově. Na konci přednášky si ten, kdo chtěl, mohl vzít prezervativ. Program byl nejen poučný, ale i zábavný.

Pavlína Svatoňová, 9. tř.