Den zdraví na velké škole

Den zdraví na velké škole
27. 06. 2022

Ve čtvrtek proběhl na velké škole Den zdraví. 

Žáci devátých tříd měli připravených 5 stanovišť v odborných učebnách, na multifunkčním hřišti av areálu za sokolovnou. Venku probíhaly sportovní aktivity (orientační běh s plněním sportovních disciplín, lakros, skok přes švihadlo, basketbal, přetahování lanem, skok do dálky a žonglování). V učebně fyziky byla pro žáky připravena prezentace na téma poruchy příjmu potravy. Žáci si poslechli povídání o nebezpečných nemocech ao svém zdraví. Poslední stanoviště bylo zaměřené na měření tlaku, tepu a BMI. Každý si změřil svoji výšku, hmotnost a změřil si Body Mass Index (ten ukazuje, jak jsme na tom se svou hmotností vzhledem ke své výšce).

Akce se vydařila, počasí nám přálo a děti si disciplíny užily.

Předsedou se stal Mgr. Markéta Kopová, Zuzana Švandová, 9.B