Den Země na velké škole

Den Země na velké škole
02. 05. 2023

V pátek 28. dubna proběhl další projektový den, a to Den Země. Opět si ho vzala na starost paní učitelka Kopová společně s 9. třídou. Bylo připraveno několik různých stanovišť. V deváté třídě měla děvčata připravenou prezentaci na freony, v učebně fyziky se také prezentovalo, a to o přírodních katastrofách a haváriích, v učebně PC byla připravena také prezentace na téma trvale udržitelný rozvoj a následná hra Kahoot, v 5.B se žáci dozvěděli, jaké máme chráněné krajinné oblasti a národní parky ČR, a také uklízeli v areálu školy. Pro žáky 7., 8., a 9. třídy bylo připraveno ještě Tyflocentrum - přednáška lidí se zrakovým postižením. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a také všem, kteří se tohoto dne zúčastnili. 
                                                                Pája Svatoňová, školní časopis 9. ročník